Rácovice 57

Třebelovice 675 32

+420 602 140 469

[email protected]

Fond Vysočiny

O nás

KovoŠimka
KovoŠimka KovoŠimka KovoŠimka

KOVO ŠIMKA

Naše firma se zabývá konstrukcí jednoúčelových strojů, ocelových konstrukcí a nabízí Vám mnohaleté zkušenosti ve výrobě šnekových štěpkovačů. Původním záměrem bylo vyrobit tento stroj pro vlastní potřebu za účelem zpracování dřevního odpadu z vlastních lesních pozemků . Díky úspěšné koncepci stroje a zájmu lidí, kteří si stroj zapůjčili došlo k výrobě dalších inovovaných kusů. Postupem času byly stroje vyráběny s různými modifikacemi pro různé traktory, malotraktory, pohony s elektromotorem atd. a byly uplatňovány poznatky při vlastním používání strojů.

V současnosti jsou stroje vyráběny na úrovni sériové výroby - veškeré parametry stroje jsou vypočteny pro optimální výkon a celá konstrukce je zpracována ve 3D včetně různých úprav a příslušenství. Stroje jsou samozřejmě konstruovány s ohledem na splnění požadavků nejnovějších evropských norem pro tyto zařízení (ČSN EN 13525+A2 - Lesnické stroje-štěpkovače dřeva) a dalších norem o technických požadavcích na strojní zařízení (na stroje je vystaveno 'Prohlášení o shodě').