Rácovice 57

Třebelovice 675 32

+420 602 140 469

[email protected]

Fond Vysočiny

Princip štěpkovače

Princip


KovoŠimka

Základním pracovním prvkem stroje je kuželová šroubovice zajišťující vtahování zpracovávaného materiálu do pracovní komory a postupné odřezávání dřevní hmoty až do úplného odříznutí a dopravení štěpky do výfukové komory. Z výfukové skříně je štěpka vymetána nastavitelným výfukovým komínem do požadovaného prostoru.

Speciální geometrie šroubovice  z otěruvzdorného plechu a konstrukce přítlačného dna minimalizuje řezný odpor a tření materiálu při průchodu celou pracovní  komoru. Drcení materiálu pomocí šroubovice představuje plynulé zatížení traktoru a nepřenáší žádné rázy na převody traktoru.

Dořez šroubovice je snadno  nastavitelný zespodu i z boku.

Délka štěpky je dána stoupáním šneku.

Celé pracovní soustrojí je uloženo v masivních kuželíkových ložiskách a přední část šroubovice ve stavitelně uloženém litinovém tělese s bronzovým pouzdrem zabraňující pružení nebo vyhnutí šroubovice.

KovoŠimka
KovoŠimka

Plnící násypka je vybavena bezpečnostním uzavíracím zařízením pro uzavření plnícího otvoru a odříznutí vtahovaného materiálu v případě zachycení obsluhy. Rovněž omezuje další přísun materiálu v případě ucpání  výfukového kanálu.

Výfukový komín je jednoduše nastavitelný ve směru i ve sklonu výfuku štěpky.

KovoŠimka
KovoŠimka
KovoŠimka